Τμήμα Τεκμηρίωσης & Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)