Τμήμα Τεκμηρίωσης & Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Tηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 1306 300 & 213 1306 299
email: 
library@ekdd.gr